bezoekersvraag

Zijn er ook voorschriften betreffende legionella wanneer je een waterontharder installeert?

Wij kennen geen voorschriften voor waterontharders in relatie tot legionella pneumophila bacterie voor gebruik bij particulieren. Wij vinden echter dat je beter het zekere voor het onzekere kan nemen. Wil je ellende voorkomen dan is kennis omtrent dit onderwerp een eerst vereiste. In het artikel hieronder kan je lezen hoe wij tegen deze materie aankijken.

In een koud water installatie, dus ook waterontharders die met koud water werken, maakt de wetgever zich niet zoveel zorgen met betrekking tot de legionella bacterie. Dat wil niet zeggen dat de bacterie daar niet in voor kan komen, maar die kans is gering en explosieve groei die gevaar kan leveren voor de gezondheid is zeer klein.

Besmetting met de legionella bacterie vindt plaats door de lucht met aerosolen (kleine waterdruppeltjes) en na inademing. Drinken van water besmet met de legionella bacterie zal niet leiden tot ziekte.

Legionella pneumophila
Legionella pneumophila

De legionella bacterie voelt zich prettig bij temperaturen tussen de 25 en 45° Celsius. Vooral als het water stil staat zal bij die temperaturen de bacterie zich snel vermeerderen.

Wanneer het water de 60° Celsius heeft bereikt legt de bacterie, na enige tijd, het loodje. Vandaar dat warmwatervoorzieningen, zoals een geiser, combi cv-ketel, (keuken)boiler, minimaal een temperatuur moeten bereiken van 60° C.

Mocht je gebruik maken van water uit een toestel of leiding die lang heeft stilgestaan, bijvoorbeeld na een vakantie, dan is het zeer raadzaam maatregelen te nemen. De complete waterinstallatie aftappen en daarna doorspoelen is aanbevolen. Als je niet wilt aftappen, dan is alle (warm en koud) leidingen doorspoelen de een na beste optie.

Omdat de besmetting via waterdruppeltjes plaatsvindt, moet je dus tijdens het doorspoelen voorkomen dat er waterdamp ontstaat. Bij een douchekop is dit eenvoudig, je steekt hem in een emmer die je laat overstromen. Bij een kraan is dat lastiger. Je kan in zo'n geval een doek om de kraan wikkelen die het water, via de doek, tot de gootsteen begeleid.

Denk na de vakantie ook aan watertankjes in koffie apparaten en als je een reverse osmose installatie hebt met voorraadvat, dit voorraadvat leeg te laten lopen en bij het eerste gebruik de eerste liters niet te gebruiken.

Hoewel er voor een installatie van een waterontharder, zover ons bekend, geen voorschriften zijn met betrekking tot de legionella bacterie, zijn er wel twee aspecten waar je over na kan denken.

Koude ruimte heeft voorkeur

De legionella bacterie voelt zich prettig in warm(er) water. Vanuit dat perspectief is het slim om bij de bepaling van de plaats van de waterontharder te kiezen voor de koudst mogelijke ruimte. Maar er mag weer geen kans zijn op temperaturen onder de 0° Celsius vanwege het kapotvriezen van leidingen.

In het algemeenheid kunnen we stellen dat de badkamer de voorkeur heeft boven een warme zolder. De keuken heeft weer een voorkeur boven de warmere badkamer. Onder de trap / in de gang heeft weer een voorkeur boven de keuken. De bijkeuken of meterkast of waterput is meestal een heel geschikte plaats. Voorkom dat de waterontharder naast een warm apparaat staat zoals een cv-ketel, boiler of warmtepomp.

Maximum regeneratie intervaltijd

Fabrikanten van waterontharders die op batterijen of elektriciteit werken, hebben vrijwel allemaal een instelling waarbij je de maximale intervaltijd kan instellen tussen twee regeneratiemomenten. Normaal gesproken zal een waterontharder rond de zes a zeven dagen regenereren, dat is in ieder geval onze voorkeur.

Tijdens vakantie zal geen water gebruikt worden dus zal het apparaat niet regenereren vanwege "het aantal liters wat onthard is". Om mogelijke bacterievorming te beperken kan de waterontharder besluiten, ondanks geen of laag waterverbruik, om na een vooringesteld aantal dagen te gaan regenereren. Hierbij wordt het regenereren niet gebruikt voor het opnieuw activeren van de ionenwisselaar maar om de ionenwisselaar schoon te spoelen en mogelijke bacteriën zoveel als mogelijk weg te spoelen naar het riool.

In de handleidingen van waterontharders zien wij vaak dat een maximum intervaltijd wordt gesuggereerd van 14 dagen.

Waterontharders die op waterdruk werken hebben geen "klokje" dus hebben geen besef van tijd. Zij kunnen dus tijdens een vakantie niet na een x aantal dagen preventief spoelen. Als je ieder risico wil vermijden dan is het raadzaam om de waterontharder (die op waterdruk werkt) na terugkomst van de vakantie eerst handmatig een regeneratie starten (zie handleiding) en daarna pas de complete waterinstallatie door te spoelen (om zo eventuele verspreiding van bacteriën te beperken).

PS: in het drinkwaterbesluit zijn bepalingen opgenomen voor het gebruik van waterinstallaties waarbij water aan derden ter beschikking wordt gesteld (dus anders dan in een huiselijke omgeving). Denk bijvoorbeeld aan een sport verenigingsgebouw, fitness centrum en onderverhuur. Zie: drinkwaterbesluit.


Offerte service

Wilt u een aantal op maat gesneden aanbiedingen ontvangen van waterontharders? Klik dan hier.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >bezoekersvragen