Regeneratie intervaltijd waterontharder

pot jam met vier vruchten

De regeneratie intervaltijd is bij de keuze van een waterontharder naar onze mening een van de belangrijkste selectiecriteria. Deze intervaltijd geeft aan om de hoeveel dagen de waterontharder zal regenereren ook wel spoelen genoemd. Daarmee wordt de verzamelde kalk op het riool geloosd.

Is de intervaltijd te kort dan zal het toestel kwistiger omgaan met regeneratiezout en spoelwater. Is de intervaltijd te lang dan is de kans op bacteriegroei in de waterontharder aanwezig. Wij streven naar een intervaltijd van ongeveer zes dagen, lees hier waarom.

Hoe lang gaat een pot jam mee?

Omdat deze regeneratie intervaltijd een complex gegeven is proberen we eerst uit te leggen waar het feitelijk om gaat en gebruiken een pot jam als metafoor.

Waar het in dit artikel om gaat is de vraag "hoe lang gaat een pot jam mee"? Die vraag is niet te beantwoorden zolang je niet weet:

  • Hoeveel mensen gebruik maken van de pot met jam.
  • Hoe frequent zij jam gebruiken.
  • Hoe dik men de jam gesmeerd.
  • Hoeveel boterhammen per maaltijd met jam worden gebruikt.

Wanneer je boodschappen gaat doen wil je bijvoorbeeld een pot jam hebben die 14 dagen meegaat. In de winkel zal je niet op een pot jam zien staan "capaciteit: 14 dagen". Wel zie je kleine, middelgrote en grote potten jam.

Afhankelijk van hoe dik de jam gesmeerd wordt, hoeveel mensen de pot gebruiken en dergelijke zal je besluiten om een kleine, middelgrote of grote pot te kopen die ongeveer 14 dagen mee gaat.

Met waterontharders is het net zo. Je kan kiezen uit kleine, middelgrote en grote waterontharders. Een waterontharder haalt kalk uit het water en dit blijft achter in de ionenwisselaar, de onthardingscilinder. Na een paar dagen zit deze cilinder vol met kalk en moet dit afgevoerd worden op het riool. Dat doet het toestel geheel automatisch en dit wegspoelen van de kalk wordt "regenereren" genoemd.

Neem in dit stadium even aan dat het gewenst is om ongeveer eens in de zes dagen de waterontharder te laten regenereren. Die zes dagen wordt de regeneratie intervaltijd genoemd.

Het liefst zou je op zoek gaan naar waterontharders waar een bordje bij staat "regenereert eens in de zes dagen". Maar daar zal je tevergeefs naar zoeken, net als bij de jampot niet staat hoe lang je er mee kan doen. Dit komt omdat die regeneratie intervaltijd wordt beïnvloed door onder andere de hardheid van je leidingwater, het gemiddeld waterverbruik per persoon, het aantal personen en de capaciteit van de waterontharder.

Het is de uitdaging om gegeven je waterverbruik, aantal personen en jouw waterhardheid een waterontharder van de juiste "grootte" te vinden die uiteindelijk in jouw situatie ongeveer eens in de zes dagen regenereert. Maar maak je geen zorgen, wij helpen je hiermee met onze kieswijzer waterontharders

Aan de slag

De regeneratie intervaltijd wordt beïnvloed door:

  • de "grootte", de onthardingscapaciteit, van de waterontharder;
  • de hardheid van uw leidingwater uitgedrukt in ° dH (graden Duitse hardheden);
  • je waterverbruik;
  • de resthardheid instelling.

De hardheid van je leidingwater is een vaststaand gegeven. Je waterverbruik is door jezelf beïnvloedbaar maar is feitelijk ook "een gegeven".

Hoewel je de resthardheid op je toestel zelf kan instellen, althans op de meeste, zal je doorgaans bewust kiezen voor totale ontharding of een bepaalde resthardheid die uw waterontharder moet leveren. In de praktijk is dus ook een vast gegeven.

In de praktijk blijft maar één aspect over waarmee je invloed hebt op de regeneratie intervaltijd en dat is de keuze van de "grootte", de capaciteit van de waterontharder. Hoe kleiner de onthardingscapaciteit van de waterontharder, hoe korter de regeneratie intervaltijd zal zijn. Een grotere capaciteit zal de regeneratie intervaltijd laten toenemen.

Hoe groot moet de regeneratie intervaltijd zijn?

Het selecteren van een waterontharder begint bij het bepalen van de gewenste regeneratie intervaltijd. Wij houden als streefwaarde zes dagen aan. Het berekenen van de benodigde onthardingscapaciteit is best lastig.

Gelukkig hoef je dit niet zelf uit te rekenen. In de kieswijzer waterontharders doen wij dit voor je. Wij vragen je de hardheid van het leidingwater, je gemiddeld waterverbruik en optioneel de gewenste resthardheid en gewenste regeneratie intervaltijd in te voeren. Daarna laat de kieswijzer alle toestellen zien die in aanmerking komen voor jouw specifieke situatie en de gewenste regeneratie intervaltijd.

Instelbaar zout verbruik

We hebben het tot nu toe niet vermeld, maar er is nog een aspect waarmee je de regeneratietijd kan beïnvloeden. Maar dat wordt wel wat lastiger. Dat is de hoeveelheid zout wat gebruikt wordt tijdens het regenereren. Bij de meeste waterontharders die op 230 Volt of batterijen kan dit ingesteld worden. Enig technisch gevoel is wel noodzakelijk om zo'n wijziging te maken, maar dit kan je leverancier ook voor je doen. Waterontharders die werken op basis van waterdruk is dit, een uitzondering daargelaten, niet mogelijk.

Wat je met deze instelling kan doen is vergelijkbaar met het vullen van je tank van de auto. Wanneer je hem helemaal vol tankt is de actieradius maximaal. Je kan hem ook voor bijvoorbeeld 50% vullen en dan wordt de actieradius 50% minder.

Zo ook bij waterontharders, wordt veel zout gebruikt tijdens het regenereren dan is de capaciteit van de ontharder maximaal. Verlaag je het zoutgebruik dan daalt de capaciteit van de ontharder.


Offerte service

Wilt u een aantal op maat gesneden aanbiedingen ontvangen van waterontharders? Klik dan hier.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­