Welke afvalstoffen worden geloosd door een waterontharder, zijn deze milieubelastend en hoe ontstaan ze?

strooiwagen rijdt op besneeuwde weg en strooit calciumchloride (een vorm van zout)

Tijdens het regeneratieproces van een waterontharder die werkt met een ionenwisselaar, herkenbaar omdat deze met zout werkt, zal de achtergebleven kalk en magnesium wat uit het harde water verwijderd is, worden geloosd op het riool. Zijn het alleen deze stoffen of worden soms ook andere stoffen geloosd en zijn deze schadelijk voor het milieu?

Een waterontharder op basis van een ionenwisselaar kent twee belangrijke fases, de onthardingsfase en de regeneratiefase. Chemisch gezien zijn deze twee fase identiek alleen "net omgekeerd".

Tijdens de onthardingsfase stroomt hard leidingwater, door een cilinder met kunsthars korrels (de ionenwisselaar). Terwijl het harde water langs de kunstharskorrels stroomt worden de calcium (kalk) en magnesium ionen uit het harde water "uitgewisseld" voor natrium ionen die zich in de kunsthars korrels bevinden. Calcium en magnesium gaat dus uit het water de korrels in, de kunsthars korrels laten op hun beurt natrium los en dit gaat het water in.

Tijdens de regeneratiefase, die er voor zorgt dat de achtergebleven kalk en magnesium uit de waterontharder verwijderd wordt, werkt het proces precies andersom. De natrium ionen, afkomstig van het opgeloste zout wat benodigd is tijdens het regenereren, worden uitgewisseld voor de calcium en magnesium ionen. Tijdens de regeneratiefase gaat de kalk en magnesium wat zich in de kunstharskorrels bevindt (weer) in het water en wordt natrium uit het zoute water opgenomen in de kunsthars korrels. Het water met daarin het calcium en magnesium wordt via het riool weggespoeld en zo raak je "de harde elementen uit het leidingwater kwijt".

Tot zover de eenvoudige uitleg. Welke chemische stoffen zijn in deze uitwisseling betrokken? Het natrium wat benodigd is tijdens de regeneratiefase komt van het zout (keukenzout) wat je regelmatig moet bijvullen bij een waterontkalker. Tijdens het regenereren wordt zout opgelost in water en vormt dan pekelwater. Dit pekelwater wordt door de ionenwisselaar geleid. Keukenzout, chemisch natriumchloride genoemd, bestaat uit twee elementen: natrium en chloor. Het natrium wordt gebruikt om de kunstharskorrels weer "te laden", maar waar blijft het chloor?

Het chloor uit het keukenzout gaat een verbinding aan met de calcium en magnesium ionen die juist vrij komen tijdens het regenereren. Dan ontstaat er calciumchloride (CaCl2) en magnesiumchloride (MgCl2). Het "afvalwater" van een waterontharder bevat dus calcium en magnesiumchloride wat opgelost is in water.

De vraag die nu rijst is, zijn die chlorides belastend voor het milieu? Zijn ze gevaarlijk?

Calciumchloride

Calciumchloride is een (redelijk) ongevaarlijke stof. Het wordt gebruikt als strooimiddel in de winter en vooral dan wanneer normaal zout niet meer zijn werking kan doen omdat het te koud is. Calciumchloride kan namelijk het smeltpunt van sneeuw en ijs veel verder verlagen dan keukenzout (natriumchloride). Daarnaast is calciumchloride beter voor het leven in de bodem en de planten dan normaal zout maar is helaas veel duurder dan keukenzout en daarom wordt het niet vaak toegepast door Rijkswaterstaat. Calciumchloride kan ook als "vochtvreter" ingezet worden, de stof is namelijk sterk hygroscopisch en kan gassen goed drogen. Calciumchloride is zelfs een toegestaan additief in voedingsmiddelen en heeft het nummer E 509.

Magnesiumchloride

Magnesiumchloride is in zeer grote mate aanwezig in zeewater. Van alle opgeloste stoffen in zeewater is keukenzout het meest aanwezig maar daarna gevolgd door magnesiumchloride. Magnesiumchloride mag in voedingsmiddelen onder andere gebruikt worden als smaakversterker en is geregistreerd als E 511.

Milieubelasting

Hoewel calcium- en magnesiumchloride op zich geen gevaarlijke stoffen zijn betekent dit niet dat je ze zomaar in de grond mag dumpen. De spoelwaterleiding van een waterontharder hoort dus aangesloten zijn op het riool (met in achtneming van een luchtscheiding). Het spoelwater mag niet, bijvoorbeeld in de kruipruimte, in de grond gedumpt worden. Dat is wettelijk zo bepaald.


Offerte service

Wilt u een aantal op maat gesneden aanbiedingen ontvangen van waterontharders? Klik dan hier.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­ >achtergrond en techniek