Waterontharder FAQ

waterontharder faq

Op deze pagina tref je de meest voorkomende termen en afkortingen aan met betrekking tot waterontharders.

Automatische bypass

Waterontharders die één onthardingscilinder (ionenwisselaar) hebben, de zogenaamde simplex waterontharders, moeten om de paar dagen geregenereerd worden. Tijdens die cyclus kan het water niet onthard worden. Omdat je toch water beschikbaar wilt hebben hebben dergelijke waterontharders een automatische bypass. Deze zal het water van het waterleidingbedrijf om de waterontharder leiden en zo kan u ten tijde van de regeneratiecyclus toch over water beschikken.

Bypass

Een bypass is, als het goed is, een onderdeel van de waterontharderinstallatie. Een bypass zorgt dat het water van het waterleidingbedrijf de waterontharder kan passeren - overslaan. De bypass wordt in twee situaties gebruikt. Wanneer de waterontharder geregenereerd wordt zal, bij de simplex modellen, het leidingwater via de bypass zonder onthard te worden de leidingen van je huis instroomt. De bypass wordt ook gebruikt wanneer de waterontharder onderhouden wordt. Een bypass zorgt dus voor een "omleiding" waardoor je altijd over water kan beschikken. In het artikel waterontharderinstallatie gaan we hier verder op in.

Calcium

In droge vorm is Calcium een witachtig stof / poeder. In de volksmond wordt dit kalk genoemd. In drinkwater is heel wat calcium aanwezig maar dan in de vorm van calciumcarbonaat. Samen met magnesiumcarbonaat, wat ook een witte stof is in droge vorm en ook aangezien wordt voor "kalk" zijn dit de twee stoffen die door een waterontharder uit het water gehaald kunnen worden.

dH, Duitse hardheid

De waterhardheid wordt meestal uitgedrukt in een waarde gebaseerd op Duitse Hardheden, afgekort dH. In België wordt meestal de Franse Hardheid gebruikt, afgekort fH. De conversie van dH naar fH is: dH x 1,786 = fH.

Duplex waterontharder

Een duplex waterontharder beschikt over twee (kleine) onthardingscilinders. Zodra de ene onthardingscilinder geregenereerd wordt kan het leidingwater door de andere cilinder gewoon onthard worden. De wateronthardingscilinders wisselen elkaar als het ware af. Je hebt dus altijd onthard water.

EN973 - NEN973

Kwaliteit standaard die de samenstelling en kwaliteit beschrijft van regeneratiezout die gebruik mag worden in wateronthardingsinstallatie. Twee kwaliteiten zijn beschreven: A kwaliteit heeft een zuiverheid van 99,4% en de B-kwaliteit heeft een zuiverheid van 98,5%.

fH, Franse hardheid

De waterhardheid in België en Frankrijk wordt meestal uitgedrukt in een waarde gebaseerd op Franse Hardheden, afgekort fH. Wij gebruiken in Nederland meestal de eenheid graden Duitse Hardheid, afgekort dH. De conversie van fH naar dH is: fH x 0,56029 = dH.

Ionenwisselaar

harskorrels waterontharder
kunsthars korrels verwijderen kalk en magnesium uit hard water

Een ionenwisselaar is het dure of technische woord voor een waterontharder zoals deze bijvoorbeeld in huishoudens gebruikt wordt. Bij de ionenwisselaar worden calcium (kalk) ionen uit het water gewisseld door natrium ionen. Hierdoor wordt het water zachter. In de waterontharder bevinden zich kunsthars bolletjes die voor deze ionen uitwisseling zorgen. Door regeneratie worden de calcium ionen (de kalk) weer onttrokken van de kunststof bolletjes en kunnen zij opnieuw het water ontharden.

Hydraulische aandrijving

Waterontharders zijn verkrijgbaar in modellen die op basis van 230 Volt, batterijen of waterdruk werken. De laatste categorie heeft dus geen elektriciteit nodig en wordt met een dure term aangeduid als "met hydraulische aandrijving" (aangedreven op waterdruk). Het verschil lijkt niet significant maar dat is het geenszins. Dat zit in het elektriciteitsverbruik (positief) en de afwezigheid van een klok (negatief).

Hoewel het elektriciteitsgebruik van een waterontharder die op 230 Volt beperkt is, denk aan bijvoorbeeld drie Watt, verbruikt hij dit wel dag in dag uit. Daarmee valt hij in de categorie sluipverbruiker. Het verbruik ligt in de buurt van 1% van je totale verbruik en dat zou je niet zo snel verwachten. Reken maar na, een doorsnee huisgezin in Nederland verbruikt iets meer dan 3000 kWu per jaar. Een apparaat wat drie Watt verbruikt, gebruikt per dag 3 Watt x 24 uur = 72 Wu (Watt uur) dus 0,072 kWu. Per jaar dus 0,072 x 365 = 26,3 kWu. Dat is al bijna 1% van de totale elektriciteitsrekening.

Deze medaille heeft echter een keerzijde. Hydraulisch aangedreven waterontharders kunnen door de afwezigheid van een klokje, elektriciteit is immers niet voorhanden, niet op een vooraf in te stellen tijdstip regenereren. Dat is soms ronduit vervelend in geval van simplex waterontharders op waterdruk en bij duplex waterontharders op waterdruk heb je hier last van tijdens vakantie of langdurige afwezigheid.

Kunsthars korrels

Het meest essentiële onderdeel van een waterontharder zijn de kunstharskorrels die in staat zijn kalk en magnesium uit het water op te nemen en dit later weer af te staan tijdens het regenereren. Deze kunstharskorrels zitten in een afgesloten vat waar het drinkwater door stroomt voordat het naar de kraan, douche, wasmachine, ... gaat.

Levensduur, hoe lang gaat een waterontharder mee?

De levensduur is uiteraard afhankelijk van de door de fabrikant gebruikte materialen maar veel leveranciers geven aan dat een levensduur van 20 jaar realistisch is.

Magnesium

Magnesium is een stof die droog een wit poeder is vergelijkbaar met kalk en is samen met kalk de oorzaak van de kalkaanslag. Naast kalk is relatief veel magnesium opgelost in het drinkwater. Magnesium is naast kalk de tweede belangrijkste stof die water hard maakt. Een waterontharder is in staat magnesium uit het water te verwijderen.

Onthardingszout

Synoniem voor regeneratiezout wordt veel gebruikt in advertenties op het internet. Een zak van 25 kg kost ongeveer 11 euro.

Pekelwater

Pekelwater wordt gebruikt tijdens het regenereren van de waterontharder. Pekelwater is een ander wordt voor water waarin zout is opgelost. Dit zoute water wordt door de tank gespoeld waarin de kunstharskorrels zitten waardoor de daar achtergebleven kalk verwijderd wordt.

Regeneratie, wat houdt dat in?

Tijdens het regenereren wordt in een waterontharder de kalk en magnesium wat uit het water gehaald is door de ionenwisselaar met regeneratiezout verwijderd. Eens per zoveel liter water, bijvoorbeeld eens per 1000 liter water, zal de waterontharder geregenereerd worden. Het regenereren doet de waterontharder uit zich zelf. Lees details in het artikel hoe werkt een waterontharder?

onthardingszout
regeneratiezout tabletten

Regeneratiezout, wat is dat?

Tijdens het regenereren wordt de kalk en magnesium wat door een waterontharder uit het water is gehaald en zich heeft vastgezet op de kunsthars bolletjes verwijderd uit de waterontharder. Dit wordt automatisch gedaan met regeneratiezout. Dit is in principe gewoon keukenzout alleen dan niet zo fijn gekristalliseerd. Regeneratiezout is verkrijgbaar is tablet vorm, kussentjes, blokken/staven. Dit regeneratiezout is hetzelfde type zout wat ook in een vaatwasser gebruikt wordt. Dit zout moet voldoen aan de Europese norm EN973.

Regeneratiezout, verbruik per jaar

Het verbruik van het zout van een waterontharder is afhankelijk van een aantal factoren zoals de hardheid van het water, hoe zacht water de waterontharder moet maken en de hoeveelheid water wat je gebruikt. Ook verschilt het zoutgebruik per waterontharder ook enigszins. Hou als grove vuistregel zo'n 3 kg zout per persoon per maand aan. Per kubieke meter (duizend liter) onthard water is het verbruik grofweg een halve kilo onthardingszout.

broxo 6-15 regeneratiezout
broxo 6-15 regeneratiezout

Regeneratie zout, hoe duur is dat?

De prijs van regeneratiezout is vrij laag. Een zak van 25 kg zout kost ongeveer 11 euro. Dat is exclusief de bezorgingskosten.

Regenereren

Regenereren is het proces waarbij kalk en magnesium verwijderd wordt uit de ionenwisselaar waardoor deze na verzadiging weer opnieuw hard water zacht kan maken. Die ionenwisselaar is het hart van de waterontharder en haalt kalk en magnesium uit hard leidingwater. Dit is een proces wat geheel automatisch verloopt. Bijvoorbeeld in de nacht of na een bepaald aantal duizend liter. Je hoeft daar dus niets voor te doen. Tijdens de normale werking wordt het harde leidingwater door een cilinder met kunsthars bolletjes geleid. Deze bolletjes nemen de kalk en magnesium op (dit is wat "ionenuitwisseling" wordt genoemd) en op het moment dat deze na enige tijd verzadigd zijn, denk aan bijvoorbeeld 1000 liter water te hebben zacht gemaakt, moeten deze bolletjes weer ontdaan worden van de kalk en magnesium. Dit wordt gedaan door zout water door de cilinder met kunsthars bolletjes te laten stromen. Dit zoute water zal met de opgenomen kalk en magnesium uiteindelijk op het riool worden geloosd. Dit hele schoonmaakproces wordt regenereren genoemd. Zou je de waterontharder niet regenereren dan zal na een aantal dagen het apparaat totaal niet meer het water ontharden. Het regenereren zorgt dat het "filter" (wat feitelijk geen filter is) weer als nieuw is en hard water zacht kan maken.

Simplex waterontharder

Een simplex waterontharder heeft maar een vat waarin het water onthard kan worden. Tijdens het regenereren kan het apparaat dus geen onthard water leveren en zal via de bypass het leidingwater zonder behandeling doorgeven. Een duplex waterontharder heeft dit nadeel niet.

Thee en koffie, gaat die beter smaken?

Thee en koffie zullen iets beter smaken maar verwacht geen wonderen op dit punt van een waterontharder. De waas op de thee zal een deel minder worden en aanslag in het kopje zal ook afnemen. Wil je echt genieten van een kopje thee (vooral bij thee merk je een enorm verschil, bij koffie is dat wat minder) dan zal je een reverse osmose waterfiltersysteem moeten aanschaffen. Hou je van thee dan doe dat meteen, je zal later gegarandeerd tegen je zelf zeggen "had ik dat maar veel eerder gedaan".

Tijd gestuurd regeneratie proces

Zodra de kunsthars bolletjes "verzadigd" zijn met kalk en magnesium moeten deze weer "schoongemaakt" worden. Dit is wat het regeneratieproces genoemd wordt. De vraag is, wanneer moet dit proces gestart worden? Waterontharders gebruiken hiervoor twee mogelijke technieken. De goedkoopste techniek is dat om de X aantal dagen het regeneratieproces gestart wordt. Wellicht is het nog helemaal niet nodig (denk aan de vakantie) of wellicht was het al eerder nodig, dat weet het apparaat niet, het is "gewoon tijd" en start daarom dit proces. Het is dus een heel onnauwkeurig proces en zal meestal te snel gestart worden waardoor onnodig onthardingszout verbruikt wordt. Het werkt, maar het is niet een efficiënt systeem. Het zout gebruik is ook hoger wat vertaald naar hogere operationele kosten. Beter is het volume gestuurde regeneratie proces.

Tuin water

Is het wel slim om het water waarmee de tuin besproeid wordt eerst te laten verzachten door de waterontharder? Onthard water is niet erg voor de tuin maar het is overdreven luxe. De tuin heeft geen last van hard water. Daarnaast kost het ook nog eens veel zout voor het regenereren. Daarom adviseren we om voor de waterontharder een aftapping te hebben voor het waterkraantje in de tuin.

Volume gestuurde regeneratie

Bij het volume gestuurd regeneratieproces zal de waterontharder ontdaan worden van kalk en magnesium nadat een bepaalde hoeveelheid water door de waterontharder is gestoomd. De waterhoeveelheid is vrijwel recht evenredig met de verzadiging van de kunsthars bolletjes met kalk en magnesium. Dit volume getuurd regeneratieproces zal dus pas in werking gesteld worden als het echt noodzakelijk is om te regenereren. Dit bespaart dus onnodig zoutgebruik. Wel zo voordelig en duurzaam.

Waterontharder

Een apparaat wat kalk en magnesium uit water haalt waardoor hard water zacht wordt en je geen last meer hebt van kalk aanslag op verwarmingselementen zoals waterkoker, Senseo- of Nespresso apparaat wasmachine en vaatwasser. Ook geen kalkaanslag in douches, douchekoppen, bad, toilet e.d. Lees meer in het artikel introductie waterontharders.

Waterhardheid instellen, kan je dat instellen?

Ja, met de meeste waterontharders kan je de waterhardheid instellen. Die is instelbaar van maximale waterontharding (heel zacht water) tot dezelfde waterhardheid die het waterleidingbedrijf aan je levert. Hoe sterker je het water laat ontharder - zachter maakt - hoe sneller het regeneratiezout vervangen moet worden.

Waterontharder, kost dat veel water?

Een waterontharder "verliest" vrijwel geen water. Alleen tijdens het "regenereren" zal hij een klein beetje water verbruiken maar dat is verwaarloosbaar klein.

Waterontkalker

Een waterontkalker is een ander woord voor een waterontharder.

Zacht water, wat is dat?

Leidingwater bevat naast zuiver water ook vele opgeloste stoffen. De bekendste daarvan zijn kalk (calcium) en magnesium. Wanneer je kraanwater laat opdrogen blijft een lichte waas achter. Dit zijn de kristallen van de zouten die in het water zitten. Daarvan heeft kalk dus het grootste aandeel. Hoe minder opgeloste zouten (kalk, magnesium e.d.) in het water zitten hoe zachter we het water noemen.


Offerte service

Wilt u een aantal op maat gesneden aanbiedingen ontvangen van waterontharders? Klik dan hier.


Foutje of aanvulling? Stuur ons een reactie

home­